32799 Produktbillede af ÄM Jord 2019 gruppebillede[5].jpg

Änglamark – Økologisk fra jord til bord

 

Du har nu mulighed for at få økologi fra jord til bord med de forskellige Änglamark-produkter.
Vores produktsortiment rækker lige fra såjord og frøsorter til plantejord, økologisk hønsegødning og økologisk flydende gødning.
Dermed forkæler du ikke blot jorden, men du forkæler ligeledes dig selv med de økologiske muligheder til og fra din egen have.

 

Vidste du, at vores plantejord kun indeholder naturlige råvarer? Bedre for dine planter, bedre for miljøet!

Vi har indgået et samarbejde med Dansk Naturfredningsforening og har i den ombæring købt 10.000 poser med en særlig Vildengsblanding, som du kan finde i Kvickly og SuperBrugsen i april måned.

Overskuddet går ubeskåret til at støtte Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med truede, danske sommerfuglearter og hjælper samtidig bestøverne i din egen have.
Vildengsblandingen er specielt udarbejdet til vilde bestøvere og sommerfugle såsom den almindelige blåfugl, en violetbrandet ildfugl, dukatsommerfuglen, nældens takvinge og mange flere.

32646_Saajord_8L.png

Änglamark Såjord/Priklejord, 8 liter

 

Änglamark såjord er organisk gødet jord tilført fint sand. Du kan med rette anvende Änglamarks såjord til stiklinger, frøsåning eller måske til omplantning af kaktus eller lignende. Såjorden er let gødet, så den ikke svider de følsomme rødder på eksempelvis stiklinge og frøspirer.

Sandet i Änglamark såjord bevirker, at jorden slutter sig fint til rødderne og stiklinger uden at volde dem skade. Derudover har såjorden en drænende effekt og er endvidere godkendt til økologisk dyrkning.

32646_Blomsterjord_4L.png

Änglamark Blomsterjord, 4 liter

Änglamark blomsterjord er en naturgødet jord, der er tilsat Leca. Du kan anvende Änglamarks blomsterjord til nyplantning eller omplantning af potteplanter. Änglamarks blomsterjord kan bruges året rundt og er ligeledes godkendt til økologisk dyrkning.

Gode råd til brugen af blomsterjord:
Hvornår: Det bedste tidspunkt til omplantning er om foråret, når lyset vender tilbage (januar-april), men omplantning kan gøres året rundt. Husk at være forsigtig med omplantningen og dermed ikke overvande i vinterhalvåret, hvor fordampningen ikke er så stor.

Hvordan: Tag planten ud af potten. Fjern den gamle jord, hvis du kan og hvis der er mange rødder, kan disse beskæres forsigtigt. Vælg en større potte og læg en bund af ca. 1 cm Leca eller groft grus til dræning. Vælg en tungere potte, hvis planten er høj eller har tunge blade og grene (såsom kaktusser og planter i stenurtfamilien).

Sæt rodklumpen i potten og fyld op med jord rundt om. Bank potten let mod underlaget, så jorden falder lidt sammen. Undlad at trykke jorden hårdt ned med fingrene – rødderne har brug for både luft og vand. Fyld ikke potten helt op, men lad der være lidt plads til vanding.

Vanding: Vand jorden godt efter omplantningen. Vand derefter sparsomt i 1-2 uger, mens planten slår rødder i den nye jord. Det er bedre at lade planterne tørre lidt ud mellem vandingerne og så vande grundigt, i stedet for at vande en smule hist og her. Dæk gerne overfladen med Leca eller fine sten for at holde på fugten.

Gødning: Blomsterjord indeholder næring til 3-6 uger og du kan derfor tilføre flydende plantegødning efter behov.

32646_Blomsterjord_18L.png

Änglamark Blomsterjord, 18 liter

Änglamark blomsterjord er en naturgødet jord, der er tilsat Leca. Du kan med rette anvende Änglamarks blomsterjord til nyplantning eller omplantning af dine potteplanter. Du kan bruge Änglamarks blomsterjord året rundt og den er desuden godkendt til økologisk dyrkning.

Gode råd til brugen af blomsterjord:
Hvornår: Det bedste tidspunkt til omplantning er om foråret, når lyset vender tilbage (januar-april), men omplantning kan gøres året rundt. Husk at være forsigtig ikke at overvande i vinterhalvåret, hvor fordampningen ikke er så stor.

Hvordan: Tag planten ud af potten og fjern den gamle jord, hvis du kan. Hvis der er mange rødder, kan disse beskæres forsigtigt. Vælg en større potte, og læg en bund af ca. 1 cm Leca eller groft grus til dræning. Vælg en tungere potte, hvis planten er høj eller har tunge blade og grene (såsom kaktusser og planter i stenurtfamilien). Sæt rodklumpen i potten og fyld op med jord rundt om. Bank potten let mod underlaget, så jorden falder lidt sammen. Undlad at trykke jorden hårdt ned med fingrene – rødderne har brug for både luft og vand. Fyld ikke potten helt op, men lad der være lidt plads til at vanding.

Vanding: Vand jorden godt efter omplantningen. Vand derefter sparsomt i 1-2 uger, mens planten slår rødder i den nye jord. Det er bedre at lade planterne tørre lidt ud mellem vandingerne og så vande grundigt, når man vander, i stedet for at vande en smule hist og her. Dæk gerne overfladen med Leca eller fine sten for at holde på fugten.

Gødning: Blomsterjord indeholder næring til 3-6 uger. Tilfør derefter flydende plantegødning efter behov.

32646_Plantejord_40L.png

Änglamark plantejord, 40 liter

Änglamark plantejord er et næringsrigt jordprodukt og er fremstillet af naturgødningskompost fra svenske, fritgående dyr. Änglamark plantejord er især god til anvendelse ved plantning af træer, buske og stauder. Änglamark plantejord er endvidere godkendt til økologisk dyrkning.

Gode råd til brugen af plantejord:

 1. Vælg en passende planteplacering. Plant ikke tættere på huset end 40 cm.
 2. Sæt planten, der skal plantes, i en spand vand ca. 10 minutter så rodklumpen bliver grundigt gennemvædet.
 3. Grav et stort hul, 60 cm dybt til større buske og træer, 40 cm til nåletræer og større stauder.
  20-30 cm til mindre stauder og sommerblomster.
 4. Hullets bredde skal være ca. 1,5 gange dets dybde.
 5. Bland udgravet jord med plantejord. Sommerblomster plantes i ren plantejord.
 6. Påfyld jordblandingen, så planten ender lige så dybt som den stod før. Dog skal eksempelvis roser og clematis plantes 10 cm dybere.
 7. Jorden pakkes let rundt om roden og vandes derefter rigeligt. Gentag vandingen med en uges interval.
32646_ugoedetsphagnum_40L.png

Änglamark Ugødet Sphagnum, 40 liter

Änglamark ugødet sphagnum kan beskrives som en ugødet tørv, der er helt fri for tilsætningsstoffer. Änglamarks ugødet sphagnum har en lav grad af nedbrydning, hvilket gør den ekstra værdifuld som jordforbedrer og gør samtidig jorden lettere.

Den lettere jord er også fremragende til at opretholde en lav pH-værdi i jorden.
Ugødet sphagnum er ligeledes fantastisk til at lufte våd kompost og derudover er Änglamarks ugødet sphagnum ligeledes godkendt til økologisk dyrkning.

Gode råd til brugen af Änglamarks ugødet sphagnum:

Forbedring af jorden: Fordel sphagnum over overfladen, der skal forbedres. 1 pose ugødet sphagnum er tilstrækkelig til ca. 2-3 m. Hyp sphagnum ned, så jorden føles løs.
Overflade-afgrøder har ofte overfladiske rodsystemer, så pas på planternes rødder, så de ikke beskadiges.

Ugødet sphagnum i kompost: Ugødet sphagnum er fremragende til at fange dårlige lugte såvel som at holde på fugt og luft. Hvis komposten er blevet for våd, eller hvis den lugter dårligt, kan du med rette tilføje 0,5-1 liter ugødet sphagnum efter hvert besøg.

Lav din egen urtejord: Du kan nemt lave din egen urtejord med Änglamarks ugødet sphagnum.
Bland 4 dele ugødet sphagnum med 4 dele Änglamark dækbark samt 2 dele Änglamark kogødning og du vil dermed opnå en fantastisk urtejord til urtehaven.
Änglamarks ugødet sphagnum er desuden godkendt til økologisk dyrkning.

32646_goedetsphagnum_40L.png

Änglamark Gødet Sphagnum, 40 liter

Änglamark gødet sphagnum kan beskrives som en tørv, der er tilsat økologisk og organisk gødning. Gødet sphagnum er især velegnet til jordforbedring i prydbede og er ligeledes fremragende til omplantning af de gødningskrævende planter.

Når du skal bruge gødet sphagnum, kan du med rette fordele sphagnummen over overfladen på de prydbede, der skal forbedres. Hyp sphagnum ned, så jorden føles løs. Overflade-afgrøder har ofte overfladiske rodsystemer, så pas på planternes rødder, så de ikke beskadiges.

Änglamark gødet sphagnum er endvidere godkendt til økologisk dyrkning.

32646_Rhododendron_40L.png

Änglamark Rhododendronjord, 40 liter

Änglamark rhododendronjord er en kalkfattig, vandholdig og muldrig jord, der især er velegnet til at dyrke rhododendron og azaleaer. Rhododendronjorden kan også anvendes til andre surbundsvækster såsom lyng, pragtspir og amerikanske blåbær.

Ved at øge muldindholdet i jorden gavner du både mikrolivet og dermed også væksterne. Der bliver frigjort en masse næring og det øgede muldindhold holder både på fugten samtidig med, at den gør jorden luftig. Änglamarks rhododendronjord er let gødet med hønsegødning og er godkendt til økologisk dyrkning.

Gode råd til brugen af Änglamarks Rhododendronjord:

Indledningsvis skal du planlægge brugen af rhododendronjorden nøje:
Vælg vækstplads og undgå for tørre og for solrige steder. Overvej endvidere gerne at vintergrønne vækster nemt kan blive afsvedet af en stærk forårssol. Du skal derfor sørge for at vælge en plads, hvor de grønne vækster kan blive beskyttet mod udtørring i det tidlige forår.

Planter, der er dyrket i krukker, kan plantes ud i hele sæsonen, men vi anbefaler at du undgår de varme dage. Änglamarks rhododendronjord er endvidere godkendt til økologisk dyrkning.

Plantning:
1. Grav et stort hul. Overvej endvidere at surjordsvækster ofte har et overfladisk, men bredt rodsystem. Giv derfor planten nok plads til at gro.
2. Hvis du vil plante surjordsvækster i jord, der har et stort lerindhold, er det ofte bedre at lægge et tykt bed ovenpå fremfor at prøve på at omdanne lerjorden til surbundsjord.
3. Fugt rodklumpen og underlaget grundigt.
4. Dæk bunden af hullet med rhododendronjord, så planten er så dyb som i krukken, dvs. med den øverste del af rodsystemet et par centimeter under jorden.
5. Fjern forsigtigt emballagen. Rester af sækken kan forblive, men bind det op, når planten er i hullet.
6. Placer planten midt i hullet og fyld rundt om med jordblanding. Pak herefter forsigtigt.
7. Vand omhyggeligt efter plantning.

Pleje:
Der behøves ingen gødning i det år, hvor der plantes - du skal herefter gøde tidligt i april/maj med rhododendrongødning. Hvis du har en eg eller bøg i din have, lægges og graves løvet ned i dit surjordsparti, så der dannes en luftig, sur og muldrig jord.

32646_Daek_Bark_40L.png

Änglamark Dækbark, 40 liter

Änglamark dækbark er en sorteret bark, der er uden kalk og næringsstoffer. Barken stammer fra ansvarligt skovbrug, hvor der er blevet taget hensyn til både miljøet og mennesket – både i dag og i fremtiden. Änglamark dækbark bliver hverken tilsat kalk eller næring. Du kan bruge Änglamarks dækbark som beskyttelse mod ukrudt, kulde og tørke.

Ukrudtsdækning: Du kan med rette bruge dækbarken i rabatter og i plantager. Fjern det eksisterende ukrudt og dæk herefter jorden med 3-5 cm bark – det svarer til ca. 1 sæk pr. meter.

Frostbeskyttelse: Dine følsomme planter har nemmere ved at klare vinterens kolde temperaturer, hvis du sørger for at stable dækbark omkring bunden af stammen. Dette skal du gøre sent på efteråret, inden kulden for alvor får fat og ligeledes fjerne dækbarken igen, inden forårets varme kommer frem.

Overfladedækning: De vintergrønne planter bliver let beskadiget om foråret, hvis jorden er dybfrossen.
Vi anbefaler derfor, at du dækker jorden med 5-10 cm bark imens jorden er lun fra efterårssolen.
Dækbarken er også meget værdifuld om sommeren som overfladedækning, da den reducerer fordampning fra jorden og mindsker dermed vandingsbehovet. Når dækbarken nedbrydes, bliver der brugt en del næring. Derfor er der behov for ekstra næring til vegetationen.

32646_Kogoedning_40L.png

Änglamark Kogødning, 40 liter

Änglamark kogødning er komposteret kogødning, der er blevet tilsat sphagnum og hønsegødningskompost. Änglamark kogødning indeholder både gødning, der frigives let samt gødning, der frigives langsomt. Kogødningen indeholder også organisk materiale, der forbedrer strukturen og tilføjer nyttigt mikroliv til jorden.

Gode råd til anvendelse af Änglamarks kogødning:

Gødning af dine planter bør ske om foråret, senest midsommer, da en tidlig gødning giver planterne en bedre overvintringsevne. Forskellige planter har behov for forskellige mængder gødning og det er derfor vigtigt, at du giver den rette mængde gødning til de forskellige planter.

Du kan med rette forsøge at nedsætte antallet af gødningsprocesser til dine planter for at reducere mængden af nitrogen, der bliver optaget i luften.

Når du vil gøre brug af kogødning til eksempelvis roser, buske, frugttræer, grøntsager og i rabatter, skal du max bruge 2 liter per meter om året eller 10 liter per meter på 5 år. Der kan, afhængigt af jord- samt plantetype, være behov for ekstra gødning.

Gode råd til forbedring af jorden med Änglamarks kogødning:

Du kan endvidere anvende kogødning til at forbedre forskellige jordtyper. Hvis du eksempelvis ønsker at forbedre lerjord med kogødning, skal du grave gødningen ned i løbet af efteråret. Grundfrosten vil, sammen med ormene i jorden, forbedre jordens struktur.
Ønsker du at forbedre lettere jord, skal du grave kogødningen ned om foråret og dermed undgå efterårsgødning. Efterårsgødning bør undgås, da det udgør en risiko for næringsstoflækage.

Du kan med rette anvende kogødningen til din havekompost, hvis den har svært ved at komme i gang. Änglamarks kogødning er endvidere godkendt til økologisk dyrkning.

32646_Hoensegoedsel_15L.png

Änglamark hønsegødning, 15 liter

Änglamark hønsegødning er vores bud på 100% økologisk, fast gødning. Mængden af hønsegødning er forskellige alt efter type af plante. Änglamark hønsegødning indeholder hurtigt-frigivet næringsstoffer, så det er utrolig vigtigt ikke at overdosere ved gødning og plantning. Du kan med rette anvende max 0,5 liter hønsegødning pr. m2. Herfra kan du eftergøde efter behov.

Når du skal gøde din planter, er det vigtigt at gøde om foråret og senest i juni måned.
En tidlig gødning styrker planternes overvintringsmuligheder. Når du gøder med hønsegødning, skal du sørge for at vende gødningen ned i jorden for at sikre, at kvælstoffet forbliver omkring plantens rodnet.

Har din kompostbunke svært ved at komme i gang med nedbrydningen?
Du kan med fordel tilsætte en håndfuld hønsegødning som starthjælp.

Derudover er Änglamark hønsegødning godkendt til økologisk dyrkning.

32646_Froe9.png

Änglamark Frøsortiment

Allerede i dag har vi over 65 varianter af økologiske frø i vores sortiment. Du finder blandt andet:

 • 8 prydblomster
 • 43 grøntsager
 • 13 krydderurter

Vi udvikler og forbedrer hele tiden vores frøsortiment, så du kan gro og dyrke din have eller dit drivhus, præcis som du ønsker det.